Interpretace

Poslední aktualizace: 13. června 2021
Interpretace a definice

==============================

Interpretace
————–

Slova, u kterých je velké počáteční písmeno mají níže definovaný význam, dle uvedených podmínek. Následující definice mají stejný význam, bez ohledu na to, zda se objeví v jednotném nebo množném čísle.

Definice

———–

Pro potřeby tohoto Zřeknutí se odpovědnosti:
* Společnost (označuje buď “Společnost”, “My”, “Nás” nebo “Naše” v tomto Zřeknutí se odpovědnosti) označuje Casinoble.
* Vy označuje jedince s přístupem ke Službám nebo společnost nebo ostatní právní entitu, kterou jedinec při přístup nebo používání služby zastupuje, dle platnosti.
* Webová stránka označuje Casinoble, dostupné z adresy <https://casinoble.cz>

Zřeknutí se odpovědnosti

==========

Informace obsažené na Službě jsou pouze pro účely všeobecných informací.
Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo vynechání obsahu Služby.

V žádném případě nenese Společnost odpovědnost za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné nebo vedlejší škody nebo jakékoliv škody, ať již v rámci smlouvy, nedbalosti nebo jiné přečiny vyplývající nebo ve spojení s používáním Služby nebo obsahu Služby. Společnost si vyhrazuje právo na změny, výmazy nebo úpravy obsahu Služby, kdykoliv bez předchozího upozornění.

Společnost nezaručuje, že Služba je bez virů nebo jiných škodlivých komponentů.

FTC Affiliate zřeknutí se odpovědnosti
========================
Následující zveřejnění je určeno pro plný soulad s pravidly Federálního obchodního úřadu Spojených států amerických, který vyžaduje transparentnost o jakýchkoliv a všech affiliate vztazích, které v rámci poskytování Služeb Společnost může mít. Měli byste předpokládat, že odkazy kategorie “affiliate odkazů” jsou napojeny na speciální sledovací kód.

To znamená, že pokud kliknete na affiliate odkaz a zakoupíte položku, Společnosti může být udělena affiliate provize. Jedná se o legitimní způsob monetizace a platbu za poskytování Služeb a Společnost Vám ochotně zveřejní affiliate vztahy.

Cena položky je stejná, bez ohledu, zda se na ni váže affiliate odkaz nebo nikoliv.
Společnost doporučuje pouze produkty nebo služby o kterých Společnost věří, že mají pro uživatele přidanou hodnotu.

Affiliate reklamní programy, které Služba využívá jsou:

* Netrefer
* Income Access
* MyAffiliate

Zřeknutí se odpovědnosti externích odkazů
=========================

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytované, spravované ani jinak spojené se Společností.
Upozorňujeme, že Společnost negarantuje přesnost, relevantnost, aktuálnost nebo úplnost jakýchkoliv informací na těchto externích webových stránkách.

Zřeknutí se odpovědnosti recenzí produktů

==========================

Za účelem monetizace nebo úhradu nákladů na provozování Služby může Společnost získávat kompenzace (peněžité nebo skrze produkty zdarma) za recenze nebo schválení specifické společnosti, produktu nebo služeb.

Společnost zůstává nezávislá a recenze jsou vytvářeny na základě vlastních názorů Společnosti, bez ohledu na získanou kompenzaci.

V souladu s podmínkami Federální obchodní komise Spojených států amerických budou články obsahující recenzovanou společnost, produkt nebo službu za které byla čerpána kompenzace, obsahovat zřeknutí se odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti z chyb a opomenutí

===============================

Informace předávané Službou jsou určeny pro všeobecné poučení pouze ve věcech zájmu. I v případech, kdy Společnost věnuje zvýšenou pozornost udržení obsahu Služby v aktuálním a přesném znění, mohou se projevit chyby. S ohledem na měnící se aspekt zákonů, pravidel a regulací se může projevit zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích, dostupných na Službě.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí nebo za výsledky, které vzejdou z použití těchto informací.

Zřeknutí se odpovědnosti férového použití
===================
Společnost může využívat materiál s ochrannou známkou, který nebyl specificky autorizován majitelem ochranné známky. Společnost takový materiál zpřístupňuje z důvodu kritiky, komentáře, zpravodajství, vzdělávání, studování nebo výzkumu.

Společnost věří, že se toto považuje za “férové použití” jakéhokoliv materiálu spadajícího pod ochrannou známku, jak je uvedené v sekci 107 amerického zákona o autorském právu.
Pokud si přejete použít materiál chráněný autorským právem ze Služby pro vaše vlastní potřeby, které přesahují férové použití, musíte si Vy obstarat povolení od majitele autorského práva.

Zřeknutí se odpovědnosti z vyjádřených názorů
==========================

Služba může obsahovat názory a stanoviska, které připadají autorům a nemusí nutně představovat původní podmínky nebo pohled jakéhokoliv autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti, včetně Společnosti.

Komentáře zveřejněné uživateli jsou jejich vlastní odpovědností a uživatele za ně přebírají plnou zodpovědnost, odpovědnost a vinu za jakékoli urážky na cti nebo soudní spory, které
vyplývá z něčeho napsaného nebo jako přímý výsledek něčeho napsaného v komentáři. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv komentáře publikované uživateli a vyhrazuje si právo jakýkoliv komentář smazat bez uvedení důvodu.

Zřeknutí se odpovědnosti z žádné odpovědnosti
============================
Informace jsou poskytované na této Službě s porozuměním toho, že Společnost neposkytuje žádné právní, účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství a služby. Jako takovou ji nelze použít jako náhradu za konzultaci s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci.

V žádné situaci nejsou Společnost nebo její poskytovatele odpovědní za jakékoliv speciální, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody vyplývající z nebo ve spojení s vaším přístupem nebo použitím či neschopnosti přístupu a použití Služby.

“Použití na vlastní zodpovědnost” zřeknutí se odpovědnosti

==========

Veškeré informace jsou na Službách poskytovány “tak jak jsou” bez garance úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných použitím těchto informací a bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na záruky výkonu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost není odpovědná vůči Vám nebo komukoliv jinému za udělaná rozhodnutí nebo akce provedené na základě informací poskytovaných Službou nebo jakékoliv náhodné, speciální nebo podobné škody, i když bylo na možnost takových škod upozorněno.

Kontaktujte nás
==========
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně tohoto Zřeknutí se odpovědnosti, Vy můžete Nás kdykoli kontaktovat:
* E-mailem: lukas.mollberg@casinoble.org

Nenašli jste, co hledáte?

Zaujala vás některá z těchto stránek?