Pravidla a podmínky

Vítejte na Casinoble.cz!

Tyto pravidla a podmínky vyznačují pravidla a regulace používání webových stránek Casinoble, umístěných na adrese https://casinoble.cz.

Přístupem na tyto webové stránky předpokládáme váš souhlas s kompletním zněním těchto Pravidel a podmínek. Pokud nesouhlasíte s plným zněním Pravidel a podmínek uvedených na této stránce, nepokračujte dále v užívání Casinoble.ie.

Následující terminologie je platná pro tyto Pravidla a podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a všechny platné Dohody: “Klient”, “Vy” a “Vaše” označuje vás, osobu, která se přihlašuje na tyto webové stránky v souladu s pravidly a podmínkami Společnosti. “Společnost”, “Nás”, “My”, “Naše” a “Náš” označuje naši Společnosti. “Strana”, “Strany” nebo “Nás” označuje jak Klienta, tak naši stranu. Veškeré termíny označují nabídku, souhlas a zvážení platby za účelem procesu naší asistence pro Klienta tím nejnáležitějším způsobem za vyjádřením účelu naplnění potřeb Klienta s ohledem na poskytování služeb definovaných Společností, a to v souladu s platnými zákony Nizozemska. Jakékoliv použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jejich jednotném, množném čísle, s kapitalizací a/nebo on/ona/oni se požaduje za zaměnitelné, a proto definuje to samé.

Cookies

Využíváme souborů cookies. Přístupem na Casinoble.ie udělujete souhlas s použitím cookies v této dohodě, spolu se Zásadami ochrany osobních údajů Casinoble.

Většina interaktivních webových stránek využívá cookies souborů, které nám umožňují získávat údaje od uživatele během každé návštěvy.

Cookies jsou využívány naší webovou stránkou pro umožnění funkčnosti specifických oblastí a zjednodušení návštěvy pro návštěvníky. Někteří naši affiliate/reklamní partneři mohou také využívat cookies souborů.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, Casinoble a/nebo jejich poskytovatelé licence vlastní intelektuální práva na veškerý obsah Casinoble.ie. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví jsou vyhrazena. Vám je umožněn k tomuto přístup od Casinoble.ie pro vaše vlastní osobní využití, v souladu s nastavenými omezeními v těchto pravidlech a podmínkách.

Nemáte povoleno:

 • Materiál z Casinoble.ie opětovně publikovat
 • Prodávat, pronajímat nebo sub-licencovat materiál z Casinoble.ie
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z Casinoble.ie
 • Redistribuovat obsah Casinoble.ie

Tato dohoda nabývá platnosti k uvedenému datu. Naše Pravidla a podmínky byly vytvořeny za pomocí Generátoru Obchodních podmínek.

Části těchto webových stránek mohou nabízet příležitost pro uživatele přidávat příspěvky, vyměňovat si názory a informace. Casinoble nefiltrují, neupravují, neovlivňují ani nekontrolují Komentáře před jejich zveřejněním na webových stránkách. Komentáře nereflektují názory a mínění Casinoble, jeho pracovníků a/nebo affiliates. Komentáře představují názory a mínění osoby, která svůj pohled nebo názor sdílí. V rozsahu povoleném příslušnými zákony, Casinoble nenese odpovědnost za Komentáře nebo jakoukoliv odpovědnost, škody nebo náklady způsobené a/nebo utrpěné jako následek jakéhokoliv použití a/nebo zveřejnění a/nebo zobrazení Komentářů na této webové stránce.

Casinoble si vyhrazuje právo na monitoring všech Komentářů a odstranění komentářů, které je možné považovat za nevhodné, urážlivé nebo v rozporu s těmito Pravidly a podmínkami.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo na zveřejnění Komentáře na našich webových stránkách a máte všechny potřebné licence a povolení k takovému kroku;
 • Komentáře nenarušují žádné právo na duševní vlastnictví, včetně a bez omezení autorského práva, patentu, obchodní známky jakékoliv třetí strany;
 • Komentáře neobsahují pomlouvačné, hanlivé, urážlivé nebo jinak nezákonné materiály, které narušují soukromí;
 • Komentáře nebudou využity za účelem nabízení svých služeb nebo promo pro podnik nebo vlastní a dostupné komerční aktivity nebo nezákonné aktivity.

Tímto udělujete Casinoble neexkluzivní licenci pro použití, reprodukci, úpravu a schválení využití ostatními pro použití, reprodukci nebo úpravu vašich komentářů ve všech podobách, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou poskytovat odkazy vedoucí na naše Webové stránky, bez předem uděleného souhlasu:

 • Vládní organizace;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajství;
 • Online rejstříky distributorů mohou odkazovat na naše Webové stránky stejným způsobem, jako odkazují na Webové stránky ostatních uvedených podnikatelských subjektů; a
 • Systémové akreditované podniky s výjimkou neziskových organizací, charitních nákupních center, charitních fundraising skupin, které nemohou na naše Webové stránky odkazovat.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace nebo ostatní Webové informace, a to v případech, že odkaz: (a) není klamný; (b) neuvádí nepravé informace o sponzorství, schválení odkazující strany a jejich produktů a/nebo služeb; (c) spadá do kontextu stránek odkazované strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkazy od následujících typů organizací:

 • dobře známé spotřebitelské a/nebo podnikatelské informační zdroje;
 • komunitní stránky na doménách .com;
 • asociace a jiné skupiny reprezentující charity;
 • online distributory rejstříků;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a konzultační firmy;
 • vzdělávací instituce a obchodní asociace.

Žádosti o odkazy od těchto společností schválíme v případě našeho rozhodnutí o následujícím: (a) odkaz nezpůsobuje negativní pohled na nás nebo akreditovaný podnik; (b) organizace s námi nemá žádnou negativní historii; (c) viditelnost odkazu má pro nás větší význam, než nepřítomnost Casinoble; a (d) odkaz je v kontextu všeobecného zdroje informací.

Organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku v případech, kdy odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) neuvádí falešné sponzorství, podporu nebo schválení odkazované strany a jejich produktů nebo služeb a (c) spadá do kontextu stránek odkazované strany.

Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci č. 2 a máte o odkazování na naše webové stránky zájem, musíte nás informovat zasláním e-mailu Casinoble. Zahrňte prosím vaše jméno, jméno organizace, kontaktní informace, ale také URL vaší stránky, seznam URL, ze kterých budete chtít na naše Webové stránky odkazovat a seznam URL na našich stránkách, na které chcete odkaz cílit. Vyčkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou uvádět hypertextové odkazy na naše Webové stránky následovně:

 • Použitím korporátního názvu; nebo
 • Použitím jednotného zdroje lokátoru s odkazem; nebo
 • Použitím jiného popisu naší Webové odkazované stránky, který dává smysl v daném kontextu, formátu obsahu na stránkách odkazované stránky.

Žádné použití loga Casinoble nebo jiné grafiky není pro odkazování povoleno bez obchodní známky dle licenční dohody.

iFrames

Bez předešlého schválení a písemného souhlasu není povoleno vytvářet ohraničení kolem naší Webové stránky, které by mohlo, jakkoliv narušit vizuální prezentaci nebo vzhled Webové stránky.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah, který se vyskytuje na vaší Webové stránce. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit před jakýmikoliv tvrzeními, vyplývající na vaší Webové stránce. Žádný odkaz/odkazy se nesmí na Webové stránky zobrazit, pokud je možné je interpretovat jako hanlivé, obscénní nebo kriminální nebo narušující či jinak porušující a podporující narušení nebo jiné porušení práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požádat vás o odstranění všech nebo specifických odkazů na naše Webové stránky. Schvalujete okamžité odstranění všech odkazů na naše Webové stránky na naše požádání. Dále si rezervujeme právo na úpravu těchto pravidel a podmínek a jejich zásad, a to kdykoliv. Dalším používáním našich Webových stránek udělujete souhlas s dodržováním těchto podmínek odkazů a dalších pravidel.

Odstranění odkazů z naší webové stránky

Pokud na našich stránkách najdete jakýkoliv odkaz, který je z nějakého důvodu urážlivý, můžete nás o tom kdykoliv informovat. Zohledníme vaši žádost o odstranění odkazů, nejsme však povinni ji vyhovět nebo vám přímo odpovědět.
Nezajišťujeme, že obsažené informace na těchto webových stránkách jsou správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; neslibujeme zajištění toho, že webové stránky zůstanou dostupné nebo materiály uvedené budou aktuální.

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky vztahující se k naší webové stránce a používání této webové stránky. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezovat nebo vylučovat naší nebo vaši odpovědnost za smrt nebo osobní zranění;
 • omezovat nebo vylučovat naší nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodnou nesprávnou interpretaci;
 • omezovat nebo vylučovat naší nebo vaši odpovědnost jakýmkoliv způsobem, který není povolený dle platných zákonů; nebo
 • vyloučit jakoukoliv naši nebo vaši odpovědnost, které nemohou být dle platných zákonů vyloučeny.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a za porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

Nenašli jste, co hledáte?

Zaujala vás některá z těchto stránek?